AGENDA

Výkonný výbor:

Mgr. Petra Adámková – místopředsedkyně

Mgr. Hana Vondráková-Bortlová, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR – pokladní

Mgr. Gabriela Havlůjová – Český svaz bojovníků za svobodu Kladno

Mgr. Jiří Hlaváček – Centrum orální historie ÚSD AV ČR, FHS UK

Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR, FHS UK

Mgr. Michal Louč – Univerzita Pardubice, Političtí vězni.cz – tajemník

Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR, FHS UK – předseda

Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR

Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous – Političtí vězni.cz

 

Náhradníci:

Mgr. et Mgr. Marie Barešová – Národní filmový archiv

Doc. Mgr. Jiří Zounek,Ph.D. – Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU Brno

 

Revizní komise:

Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. – Historický ústav, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – předseda

Mgr. et Mgr. Tereza Krátká – Filozofická fakulta UK

Mgr. Michal Šimáně – Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU Brno

 

Čestný předseda:

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR, FHS UK

 

Výkonný výbor a revizní komise byly zvoleny v tomto složení na valném shromáždění COHA v Praze dne 30. 1. 2015.