NAŠI ČLENOVÉ

Institucionální členství (12)

 

Individuální členství (53)

 • Adámková, Petra (2014-2017)
 • Barešová, Marie (2015-2017)
 • Bárta, Karel (2013-2017)
 • Beščecová, Klára (2015-2017)
 • Bortlová-Vondráková, Hana (2011-2017)
 • Bucharová, Linda (2015-2017)
 • Burman, Markéta (2017)
 • Cejpová, Irena (2016-2017)
 • Daňková, Klára (2016-2017)
 • Dušáková, Veronika (2015-2017)
 • Fejtl, Michal (2014-2017)
 • Franc, Martin (2013-2017)
 • Fritzová, Marie (2015-2017)
 • Havlůjová, Gabriela (2010-2017)
 • Hlaváček, Jiří (2008-2017)
 • Jirka, Luděk (2010-2016!)
 • Jiroušek, Bohumil (2007-2017)
 • Kaděrová, Radmila (2017)
 • Kenety, Brian (2016-2017)
 • Kohoutová, Klára (2015-2017)
 • Košatková, Iva (2011-2017)
 • Krátká, Lenka ((2012-2017)
 • Krátká, Tereza (2015-2017)
 • Kreisslová, Sandra (2016-2017)
 • Kučerová, Lucie (2017)
 • Louč, Michal (2008-2017)
 • Marková, Lucie (2014-2017)
 • Mücke, Pavel (2007-2017)
 • Niesner, Tomáš (2007-2017)
 • Nosková, Jana (2007-2017)
 • Olšáková, Doubravka (2007-2017)
 • Pavelčíková, Nina (2007-2017)
 • Petrová, Jana (2008-2017)
 • Petráš, Jiří (2007-2017)
 • Petrášová, Kateřina (2007-2017)
 • Polouček, Oto (2015-2017)
 • Pospíšilová, Jana (2007-2017)
 • Přibáňová, Tereza (2015-2017)
 • Rajlová, Lucie (2014-2017)
 • Schindler-Wisten, Petra (2007-2017)
 • Státník, Dalibor (2007-2017)
 • Stehlík, Pavel (2015-2017)
 • Schwubová, Martina (2011-2017)
 • Ševčík, Tomáš (2015-2017)
 • Šimáně, Michal (2014-2017)
 • Švaříčková-Slabáková, Radmila (2010-2017)
 • Tobiška, Roman (2016-2017)
 • Vaněk, Miroslav – čestný předseda (2007-dosud)
 • Vaňous, Jaroslav (2010 -2017)
 • Vrzgulová, Monika (2014-2016!)
 • Wohlmuth-Markupová, Jana (2015-2017)
 • Zavorotchenko, Igor (2017)
 • Zounek, Jiří (2014-2017)

 

Výše uvedený seznam obsahuje jména individuálních a institucionálních členů, kteří uhradili členské příspěvky dle stanov. Zaplacení členského příspěvku můžete sledovat na transparentním účtu COHA.

Členství v asociaci zaniká neuhrazením členského příspěvku do data uvedeného ve stanovách (tj. do 1. 4. daného roku).

V případě nových členů, kteří vstoupili do asociace po tomto datu je třeba uhradit členský příspěvek nejpozději do jednoho měsíce od schválení přihlášky výkonným výborem.

Uhrazením příspěvku členové zároveň souhlasí se zveřejněním svého jména na webu COHA.