Dokumenty

Oficiální materiály

Členské přihlášky

Vzor informovaného souhlasu pro pamětníky

Vzor informovaného souhlasu vznikl na základě konzultace s několika právníky. Výsledná podoba je průnikem všech získaných doporučení a  jejím cílem je reflektovat ustanovení obecného evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). S ohledem na chybějící prováděcí předpisy a nepřehlednou situaci v této oblasti však  tento vzor nelze považovat za závazný, ale pouze za doporučení ze strany výkonného výboru COHA pro účely orálně-historického výzkumu. Upozorňujeme, že COHA nenese žádnou právní zodpovědnost za škody vzniklé používáním této podoby informovaného souhlasu.