Dokumenty

Oficiální materiály

Členské přihlášky

Vzor informovaného souhlasu pro pamětníky

Vzor informovaného souhlasu vznikl na základě konzultace s několika právníky. Výsledná podoba je průnikem všech získaných doporučení a  jejím cílem je reflektovat ustanovení obecného evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ním související legislativou (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). Upozorňujeme, že COHA nenese žádnou právní zodpovědnost za škody vzniklé používáním této podoby informovaného souhlasu.