Program V. mezinárodní konference COHA zveřejněn!

Rádi bychom Vás informovali, že byl zveřejněn program V. mezinárodní konference České asociace orální historie s názvem ,,Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci“, která se uskuteční v Brně ve dnech 15. – 16. 2. 2017.

Program naleznete zde.

Konferenci pořádá Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (FF MU) pod záštitou děkana FF MU, prof. PhDr. Milana Pola, CSc., společně s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea (EÚ MZM) a Česká asociace orální historie, z. s.