Aktuality z dění v COHA

Minulý týden se v Olomouci uskutečnila v pořadí již 6. mezinárodní konference České asociace orální historie. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem přednášejícím, hostům, auditoriu i organizátorům za jejich účast, zajímavé příspěvky, diskusi i perfektní organizační zázemí. Konference se více než vydařila a svou návštěvností nepochybně potvrdila dosavadní trend vzrůstajícího zájmu o metodu orální historie (nejen) v České republice. Fotografie z konference naleznete v galerii.

V rámci konference byla také prezentována výroční zpráva o činnosti asociace za minulý rok (viz sekce Dokumenty) a proběhla schůze výkonného výboru. Výbor na své schůzi přijal dvě usnesení:

1) Po několika letech se COHA opětovně přihlásila k časopisu MEMO jako oficiální asociační publikační platformě (viz sekce Časopis). Naším cílem je proto během příštích čtyř let splnit všechny náležitosti pro zařazení časopise do prestižní databáze SCOPUS.

2) Pravidelný workshop orální historie na hradě Sovinci se s platností od letošního roku bude nově pořádat již jen jednou za dva roky. Hlavním důvodem je tradiční nižší účast a počet příspěvků v roce, kdy se koná konference COHA. Workshop se tak bude organizovat vždy v sudém roce (tj. příští Sovinec se uskuteční v roce 2020), zatímco v lichém proběhne konference (2021).

Připomínáme také, že dle platných stanov je členství v COHA podmíněno úhradou každoročního členského poplatku ve výši 250 Kč (individuální členství) a 1 000 Kč (institucionální členství). Pokud jste tedy dosud neuhradili členský poplatek na tento kalendářní rok, nezapomeňte tak učinit nejpozději do 1. 4. jinak Vaše členství automaticky zanikne. Pokyny pro platbu naleznete zde (aktuální stav zaplacených příspěvků si pak můžete ověřit zde).

V letošním roce nás čeká uzávěrka 6. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon“ o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie, a to hned ve třech kategoriích (základní, střední a vysoké školy). Studentské práce je možné přihlašovat do 17. 11. 2019. Budeme rádi, pokud budete tuto informaci šířit dále mezi své kolegy a kolegyně, studenty a studentky, případně sdílet na svých sociálních sítích a dalších informačních kanálech. Podrobnější informace jsou k dispozici na našem webu v sekci Soutěž. Ocenění budou předána na valném shromáždění, které se uskuteční na začátku roku 2020.