Archiv autora: cohacz001

Zasedání Subkomise pro lidové obyčeje: My a oni – domácí a cizí (29.-30. 5. 2018, Brno)


Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní zasedání Subkomise pro lidové obyčeje, které se koná ve dnech 29.-30. 5. 2018 na téma: My a oni (domácí a cizí) Přednáškovém centru Moravského zemského muzea (Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, 659 37 Brno)

Akci pořádá Moravské zemské muzeum v Brně, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech (MKKK).  

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce a přihlášce.

CFP: XVII. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci (7.-9. 6. 2018)

Milé kolegyně, milí kolegové,

srdečně Vás zveme na XVII. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, který se uskuteční ve dnech 7. – 9. 6. 2018.

Letošní workshop bude klasicky zaměřen na prezentaci právě probíhajících studentských
projektů realizovaných metodou orální historie (vítány jsou hlavně bakalářské, diplomové a doktorské práce v jakékoliv fázi rozpracování). Těšíme se však i na metodologické či
tematické příspěvky z řad odborných i laických badatelů. Účast na workshopu je podmíněna aktivním příspěvkem.

Konferenční poplatek činí 300,- Kč (pro členy COHA 150,- Kč). Konečný termín pro odevzdání závazných přihlášek byl prodloužen do 11. května 2018!

Výsledky voleb do orgánů COHA

V pátek 2. 3. 2018 byl na valném shromáždění COHA zvolen nový výkonný výbor a revizní komise. Novým předsedou asociace se stal Jiří Hlaváček (COH ÚSD AV ČR, FHS UK), místopředsedkyní Marie Barešová (NFA). Kompletní výsledky voleb naleznete zde. Valná hromada také schválila výroční zprávu za rok 2017, která je ke stažení zde.
Zápis z valné hromady obdrží vsichni členové COHA mailem v pondělí.

Vyhlášení výsledků soutěže ,,Zlatý diktafon“

Dnes byly na valném shromáždění České asociace orální historie (COHA) slavnostně předány ceny Zlatý diktafon vítězům ve třech kategoriích: základní, střední a vysoké školy. Cena COHA Zlatý diktafon oceňuje ty nejlepší projekty žáků a studentů za poslední dva školní/akademické roky, které byly vypracovány metodou orální historie, tedy laicky „vyzpovídáním pamětníků“ daných událostí.

„Metoda orální historie je v dnešní době často používaná nejen historiky, ale i laickou veřejností. Má ale svá určitá pravidla, která se snažíme studenty učit už od základní školy,“ říká Pavel Mücke, dosavadní předseda výkonného výboru České asociace orální historie a dodává: „Jsme velmi rádi, že 5. ročník této ceny vzbudil ve větší míře zájem u základních škol. Vítězná práce v této kategorii ukazuje, že i žáci 8. tříd dokáží s metodou orální historie dobře pracovat.“

Jednou z nejzajímavějších prací napříč kategoriemi, kterou Výkonný výbor COHA ocenil 1. místem, byla diplomová práce Venduly Novákové. Ta se věnuje generačním proměnám skautských idejí po roce 1945 na příkladu vzpomínek tří generací českých skautů a skautek z pražského 18. střediska Kruh. Porotu zaujala především kvalita analytického zpracování a interpretační schopnosti autorky.

Dnes na slavnostním valném shromáždění vyhlásil nově zvolený Výkonný výbor COHA ústy svého předsedy další, již šestý v pořadí, ročník ceny COHA Zlatý diktafon. Práce žáků a studentů zpracované v období 2017 – 2019 lze přihlašovat již nyní, více informací naleznete na zde. Kompletní výsledky jsou k dispozici zde.

CFP: Časopis MEMO 1+2/2018

MEMO (Časopis pro orální historii) je od dubna 2017 evidován v mezinárodně uznávané evropské databázi vědeckých časopisů ERIH PLUS a od září 2017 v databázi CEEOL!
Pošlete svůj článek, zajímavý rozhovor, zprávu či recenzi. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách.
Deadline pro číslo 1/2018 je 30. 4. 2018 a pro číslo 2/2018 je 15. 10. 2018.

Program workshopu ,,Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů“ (Praha, 9. 11. 2017)

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný vědecký workshop na téma ,,Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů“, který pořádají Národní filmový archiv ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 09:30 do 17:30 v sále kina Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1). Program naleznete zde. Workshop je určen především pro odborné a výzkumné pracovníky a badatele, kteří k vlastnímu výzkumu využívají, nebo spravují primárně zvukové a případně také audiovizuální záznamy. Registrovat se můžete zde.

Blíží se uzávěrka soutěže COHA (17. 11. 2017)

Blíží se termín uzávěrky (17. 11. 2017) pro přijetí studentských prací (ZŠ/SŠ/VŠ) do V. ročníku soutěže COHA o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie. Přihlásit lze práce napsané, obhájené či odevzdané v akademickém roce 2015/2016 a 2016/2017. Podrobnosti k soutěži, včetně postupu jak práci přihlásit, naleznete zde.

Přednáška: Large Scale Use of Oral History Accounts in the Historiography of the Shoah (17. 10. 2017, 17:00, CEFRES)

Srdečně Vás zveme na přednášku v rámci semináře k moderním židovským dějinám, který pořádá nás ústav spolu s CEFRESem a Masarykovým ústavem. 17. října v 17 hodin v knihovně CEFRES přivítáme profesorku Évu Kovács, spoluředitelku Vídeňského Wiesenthalova institutu. Její přednáška se bude věnovat využití metody orální historie pro výzkum historie Šoa. Přínos a limity této metody ukáže badatelka na příkladu výpovědí spojených se zkušenosti maďarských Židů při otrocké práci ve Vídni na konci války. Podrobnější informace naleznete zde.