Call for Papers: VII. mezinárodní konference COHA – Orální historie v čase krizí (18.–19. 2. 2021, Praha)

Česká asociace orální historie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., si Vás dovolují vyzvat k přihlášení příspěvků na VII. mezinárodní konferenci České asociace orální historie s názvem ,,Orální historie v čase krizí“, která se uskuteční ve dnech 18.–19. února 2021 v budově Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (Pátkova 2137/5, Praha).

Přijímáme příspěvky z těchto tematických oblastí:

  • teoretické, metodologické a etické aspekty realizace orálně-historického výzkumu v období různých krizí (pandemie, ekonomická krize, uprchlická krize, přírodní katastrofy, občanské války, konflikty apod.);
  • etické a právní aspekty orálně-historického výzkumu (GDPR);
  • orální historie a moderní technologie v čase pandemie COVID-19.

Vítáme zejména (nikoliv však výlučně) interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou nebo praktickou reflexí kvalitativních výzkumů realizovaných za využití metody rozhovoru v období různých krizí (či výzkumy zaměřené na pamětnickou reflexi těchto krizí), obdobně jako výstupy z právě probíhajících nebo již ukončených studentských výzkumů a projektů využívajících metodu orální historie.

Anotace svých příspěvků zasílejte do 31. prosince 2020 prostřednictvím online přihlášky, kterou naleznete na https://1url.cz/@coha.

Konference se uskuteční prezenčně, online či hybridně s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci. Konferenční poplatek se nehradí. Případné dotazy směřujte na e-mail info@coha.cz. Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu konference budou účastníkům a účastnicím zaslány nejpozději do 4. ledna 2021. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném periodiku.