Call for Papers – Workshop: Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů (Praha, 9. 11. 2017)

Národní filmový archiv ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR tímto vyzývají k přihlášení příspěvků na odborný vědecký workshop na téma ,,Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů“ Workshop se uskuteční 9. listopadu 2017 v sále kina Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1). Workshop je určen především pro odborné a výzkumné pracovníky a badatele, kteří k vlastnímu výzkumu využívají, nebo spravují primárně zvukové a případně také audiovizuální záznamy. Uzávěrka přihlášek je 10. října 2017. Podrobnější informace naleznete v přiloženém dokumentu: