CFP: 8. mezinárodní konference COHA (9.–10. 2. 2023, Bratislava)

Česká asociace orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústav etnologie a sociální antropologie SAV, v. v. i., a Katedra etnologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě vyzývají k přihlášení příspěvků na 8. mezinárodní konferenci České asociace orální historie „Rozděleni, přesto stále spolu: Hranice v orálně-historické perspektivě“, která se uskuteční ve dnech 9.–10. 2. v Bratislavě (Gondova ulice 2).

V roce 2023 si připomeneme 30. výročí rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných států – České republiky a Slovenské republiky. Vítáme proto zejména (nikoliv však výlučně) interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou nebo praktickou reflexí kvalitativních výzkumů realizovaných za využití metody orální historie v kontextu výzkumu hranic, a to ve všech možných významech tohoto slova. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli konferenci symbolicky přesunout na Slovensko. Záštitu nad konferencí převzal děkan Filozofické fakulty Univerzity Komenského prof. Marián Zouhar.

Anotace svých příspěvků zasílejte do 1. prosince 2022 prostřednictvím online přihlášky: https://1url.cz/@coha2023.

Konferenční poplatek: 800 Kč (pro členy COHA 400 Kč). Případné dotazy směřujte na e-mail info@coha.cz.

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu konference budou účastníkům a účastnicím zaslány nejpozději 20. prosince 2022. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném periodiku.

CFP ke stažení:

English version follows:

Czech Oral History Association, Institute of Contemporary History CAS, Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS and Department of Ethnology, Faculty of Arts CUB

CALL FOR PAPERS: the 8th International Conference of the Czech Oral History Association

Divided, Yet Together: Borders in an Oral History Perspective

The conference will take place on 9th and 10th February 2023 at the Faculty of Arts, Comenius University Bratislava (Gondova Street 2, Slovakia).

In 2023, we will commemorate the 30th anniversary of the dissolution of Czechoslovakia and the establishment of two independent states: the Czech Republic and the Slovak Republic. We, therefore, welcome especially (but not exclusively) interdisciplinary papers reflecting theoretical, methodological, ethical, or practical aspects of oral history qualitative research in the context of research of borders – in all possible meanings of this word. The conference will take place under the auspices of the Dean of the Faculty of Arts at Comenius University, Professor Marián Zouhar.

The deadline for proposals is on the 1st of December 2022 via an online form: https://1url.cz/@coha2023.

The conference fee is 800 CZK (400 CZK for the COHA members).

If you have any questions, please contact us at info@coha.cz. The organizers reserve the right to choose the proposals; the final selection will be announced at the latest on the 20th of December 2022. Selected papers will be published in a peer-review journal.