CFP: Časopis MEMO 1+2/2018

MEMO (Časopis pro orální historii) je od dubna 2017 evidován v mezinárodně uznávané evropské databázi vědeckých časopisů ERIH PLUS a od září 2017 v databázi CEEOL!
Pošlete svůj článek, zajímavý rozhovor, zprávu či recenzi. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách.
Deadline pro číslo 1/2018 je 30. 4. 2018 a pro číslo 2/2018 je 15. 10. 2018.