CFP: odborný studentský workshop k využívání moderních technologií ve výzkumu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK vyzývají k

přihlášení příspěvků na odborný studentský workshop:

Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů

Workshop se uskuteční 1. listopadu 2018 od 10:00 (registrace od 9:30) v kavárně kina Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1)

Workshop je určen především pro vysokoškolské (bakalářské, magisterské, doktorské) studenty/studentky, kteří v rámci svých výzkumných projektů uchovávají, analyzují a interpretují zvukové či audiovizuální záznamy za využití moderních technologií.

Interdisciplinární setkání poskytne prostor pro prezentaci vlastních či již existujících archivačních, analytických a interpretačních postupů badatelů a badatelek, včetně jejich specifických potřeb, které by organizátoři workshopu mohli promítnout do aktuálně vyvíjených nástrojů pro správu a zpracování zvukových a audiovizuálních záznamů.

Přijímáme příspěvky z těchto tematických oblastí:

  • Prezentace vlastního technického či metodologického postupu analýzy a interpretace za použití již existujícího (volně šiřitelného či komerčního) softwaru (nástroje pro kvalitativní analýzu dat, tvorbu myšlenkových map, využití textových editorů, transkripční postupy apod.) v rámci konkrétního studentského projektu.
  • Prezentace vlastního či již existujícího způsobu archivace zvukových (audiovizuálních) záznamů včetně tvorby metadat a jejich zpracování.
  • Možnosti a meze analýzy a interpretace zvukových (audiovizuálních) záznamů za využití moderních technologií.
  • Názorné ukázky práce s aplikacemi pro správu, analýzu či intepretaci obsahu zvukových (audiovizuálních) záznamů.

Uvítáme zejména praktické příklady využití moderních technologií v rámci kvalitativně orientovaných společenskovědních výzkumů (soudobé dějiny, psychologie, sociologie, antropologie, etnologie apod.).

Workshop je realizován v rámci projektu č. DG16P02R019 Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat financovaného Ministerstvem kultury v rámci NAKI II.

Anotace navrhovaných příspěvků v délce maximálně 600 znaků zasílejte do 14. října 2018 prostřednictvím on-line přihlášky, která je dostupná zde.

Účast na workshopu je podmíněna aktivní účastí (tj. vystoupení s příspěvkem)

Případné otázky směřujte na Mgr. Jiřího Hlaváčka (hlavacek@usd.cas.cz).

CFP v PDF verzi si můžete stáhnout zde