CFP: odborný workshop k využívání moderních technologií ve výzkumu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK vyzývají k

přihlášení příspěvků na odborný workshop:

Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů

Workshop se uskuteční 1. listopadu 2018 od 10:00 (registrace od 9:30) ve Studovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Vlašská 355/9, Praha 1)

Workshop je určen především pro odborné, vědecké a akademické pracovníky, kteří v rámci svých výzkumných projektů uchovávají, analyzují a interpretují zvukové či audiovizuální záznamy za využití moderních technologií.

Interdisciplinární setkání poskytne prostor pro prezentaci vlastních či již existujících archivačních, analytických a interpretačních postupů badatelů a badatelek, včetně jejich specifických potřeb, které by organizátoři workshopu mohli promítnout do aktuálně vyvíjených nástrojů pro správu a zpracování zvukových a audiovizuálních záznamů.

Přijímáme příspěvky z těchto tematických oblastí:

  • Prezentace vlastního technického či metodologického postupu analýzy a interpretace za použití již existujícího (volně šiřitelného či komerčního) softwaru (nástroje pro kvalitativní analýzu dat, tvorbu myšlenkových map, využití textových editorů, transkripční postupy apod.) v rámci konkrétního studentského projektu.
  • Prezentace vlastního či již existujícího způsobu archivace zvukových (audiovizuálních) záznamů včetně tvorby metadat a jejich zpracování.
  • Možnosti a meze analýzy a interpretace zvukových (audiovizuálních) záznamů za využití moderních technologií.
  • Názorné ukázky práce s aplikacemi pro správu, analýzu či interpretaci obsahu zvukových (audiovizuálních) záznamů.

Uvítáme zejména praktické příklady využití moderních technologií v rámci kvalitativně orientovaných společenskovědních výzkumů (soudobé dějiny, psychologie, sociologie, antropologie, etnologie apod.).

Workshop je realizován v rámci projektu č. DG16P02R019 Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat financovaného Ministerstvem kultury v rámci NAKI II.

Anotace navrhovaných příspěvků v délce maximálně 600 znaků zasílejte do 14. října 2018 prostřednictvím on-line přihlášky, která je dostupná zde.

Program workshopu bude zaslán všem registrovaným účastníkům e-mailem a následně zveřejněn na webových stránkách Centra orální historie.

Případné otázky směřujte na Mgr. Jiřího Hlaváčka (hlavacek@usd.cas.cz).