CFP: Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě (22.-23. 10. 2020, Terezín)

Dovolujeme si vás srdečně pozvat k účasti na mezinárodní odborné konferenci ,,Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě: organizace – disciplinace – zkušenost – kultura“, kterou pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČREtnologický ústav AV ČRSpolečnost pro výzkum dějin vojenství a Terezín – město změny ve dnech 22.–23. 10. 2020 v Terezíně.

Konference se bude soustřeďovat na problematiku organizace a státního zajištění vojenské služby ve smyslu teorie fiskálně-militárního státu, tématem vztahu sociální disciplinace a vojenství, zkušeností povinné vojenské služby a jejím vlivem na aktérskou subjektivitu, genderovými aspekty vojenské služby a také kulturou vojenské služby, ať již v sémiotickém pojetí, nebo ve smyslu materiální kultury a vojenského folklóru. Termín pro abstrakty příspěvků (20 min.) je 30. 6. 2020.

Vybrané příspěvky z konference budou následně publikovány formou monotematického čísla v odborném recenzovaném časopise. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Podrobné informace na www.dejinyvojenstvi.cz.