CFP: XVII. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci (7.-9. 6. 2018)

Milé kolegyně, milí kolegové,

srdečně Vás zveme na XVII. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, který se uskuteční ve dnech 7. – 9. 6. 2018.

Letošní workshop bude klasicky zaměřen na prezentaci právě probíhajících studentských
projektů realizovaných metodou orální historie (vítány jsou hlavně bakalářské, diplomové a doktorské práce v jakékoliv fázi rozpracování). Těšíme se však i na metodologické či
tematické příspěvky z řad odborných i laických badatelů. Účast na workshopu je podmíněna aktivním příspěvkem.

Konferenční poplatek činí 300,- Kč (pro členy COHA 150,- Kč). Konečný termín pro odevzdání závazných přihlášek byl prodloužen do 11. května 2018!