CfP: XVIII. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci

Milé kolegyně, milí kolegové,

srdečně Vás zveme na XVIII. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, který se uskuteční ve dnech 4. – 6. 6. 2020. Letošní workshop bude klasicky zaměřen na prezentaci právě probíhajících studentských projektů realizovaných metodou orální historie (vítány jsou hlavně bakalářské, diplomové a doktorské práce v jakékoliv fázi rozpracování). Těšíme se však i na metodologické či tematické příspěvky z řad odborných i laických badatelů.

Účast na workshopu je podmíněna aktivním příspěvkem. Délka vystoupení by neměla přesáhnout 20 minut. Studenti 1. ročníku OH-SD FHS UK mohou přednést jen cca 5minutovou prezentaci své připravované diplomové práce.

Ubytování a stravování (oběd a večeře) bude zajištěno přímo na hradě. Snídaně a dopravu si zajišťuje každý z účastníků sám.  Konferenční poplatek činí 300,- Kč, pro členy COHA 150,- Kč a účastníci jej hradí v hotovosti při prezenci.P

řípadné zájemkyně a zájemce prosíme o vyplnění přiložené přihlášky. Konečný termín pro odevzdání závazných přihlášek je 25. května 2020! Přihlášky i s krátkou anotací svého příspěvku zasílejte prosím na adresu schindler@usd.cas.cz a v kopii také na vanek@usd.cas.cz.

Organizátoři si vyhrazují právo konečného výběru příspěvků. Na základě došlých přihlášek bude sestaven program workshopu a následně přijatým účastníkům a účastnicím zaslány podrobnější informace a organizační pokyny.

Na Vaši účast se za kolektiv organizátorů těší Petra Schindler