CfP: Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci (Brno, 23.-25. 10. 2019)

Konferenci pořádá Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Fachkommission für Volkskunde des Johann Gottfried Herder-Forschungsrat a Moravským zemským muzeem v Brně.

Spektrum témat zahrnuje témata od turismu v socialistických státech, přes vzdělávací
a politicky motivované cesty (např. k „zahraničním Němcům“) až k dark turismu, turismu
kulturního dědictví, turismu spojenému s návratem ke kořenům nebo cesty do staré
domoviny či tzv. návratné návštěvy. Dále se chceme věnovat významu určitých míst jako
turistických cílů, např. lázeňských měst nebo nábožensky konotovaných míst, tematizování různých dimenzí produkce turistických míst a prostorů v médiích nebo výzkumu turistických prostorů a jejich ambivalentního vytváření ve vztahu ke kultuře vzpomínání (například ve formě reenactments či Shtetl Tours). Pozornost má být nakonec věnována i formám mobility, které byly vyvolány ekonomickými nebo právními změnami, například pro potřeby lékařských, kosmetických, opatrovnických nebo sexuálních služeb.

Přivítáme referáty z etnologie a příbuzných disciplín. V centru konference stojí středovýchodní Evropa, v rámci srovnávací perspektivy jsou ale vítány i příspěvky z jiných regionů. Jazykem konference je němčina, referáty v češtině či slovenštině jsou po domluvě možné. Referáty by neměly přesáhnout 20 minut. Cestovní náhrady a ubytování pro referenty bude pravděpodobně hrazeno. Konferenci finančně podpořil Johann Gottfried Herder-Forschungsrat.

Vybrané příspěvky budou vydány v létě 2020 v monotematickém čísle časopisu Národopisná revue, případně jako jednotlivé příspěvky v časopisu Český lid (oba
časopisy jsou zastoupeny v databázi SCOPUS).

Abstrakty referátů (max. 2 000 znaků) zasílejte prosím spolu s životopisem a údaji o svých
současných výzkumných zájmech v němčině, popř. v češtině do 10. 5. 2019.

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce