Historická soutěž SOHI pro základní školy

Upozorňujeme na vyhlášení VI. ročníku historické soutěže pro základní školy Plzeňského kraje pořádané Střediskem orální historie (SOHI). Upoutávku na soutěž naleznete na YouTube.