Připojte se k nám!

Členem České asociace orální historie se mohou stát zájemci z řad odborné a laické veřejnosti, instituce a jednotlivci, orální historici stejně jako zájemci o metodu či její příznivci. Plnoprávným členem se jednotlivec či instituce stává po zaplacení členského příspěvků, po vyplnění členské přihlášky a dodání dvou doporučení od stávajících členů.

Členství schvaluje výkonný výbor České asociace orální historie. Posuzuje především aktivity a dosavadní výsledky potenciálního člena v oblasti orální historie, stejně jako odbornou úroveň jeho práce.

Členské příspěvky

  • pro jednotlivce:  400 Kč (20 EUR) / rok
  • pro instituce: 1 200 Kč (50 EUR) / rok

Členské příspěvky lze uhradit převodem na účet:

  • č. ú. 2605816001/5500 (Raiffeisenbank)
  • IBAN: CZ2055000000002605816001
  • BIC (SWIFT): RZBCCZPP

Do poznámky k platbě uveďte své jméno a příjmení. Členské příspěvky je třeba uhradit vždy do 1. 4. aktuálního kalendářního roku. V případě nových členů, kteří vstoupili do asociace po tomto datu je třeba uhradit členský příspěvek nejpozději do jednoho měsíce od schválení přihlášky výkonným výborem per rollam.

Přihlášku po vyplnění odešlete na adresu (nebo v elektronické podobě na info@coha.cz):

Česká asociace orální historie
Vlašská 355/9
118 00  Praha 1