Online dotazník: Metoda rozhovoru

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. se na nás obrátil s prosbou o šíření a především pak vyplnění dotazníku zaměřeného na metodu rozhovoru (interview) nejen v dialektologii, ale obecně ve společenských a humanitních vědách. Dotazník naleznete zde. Výsledky dotazníkového šetření budou využity při psaní metodiky, která vzniká v projektu NAKI Jazyková paměť regionů ČR, a která může být nápomocna vědcům z různých vědcích disciplín.