,,Zlatý diktafon“ letos již po šesté!

Máte po obhajobě vaší práce nebo vás teprve čeká? Připomínáme, že do 17. listopadu 2019 je možné přihlásit se do 6. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon“ (o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie).

Soutěž se vypisuje ve třech kategoriích – základní školy, střední školy a vysoké školy. V tomto ročníku přijímáme práce ze školního a akademického roku 2017/2018 a 2018/2019. Podrobnější informace naleznete zde.

CfP: Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci (Brno, 23.-25. 10. 2019)

Konferenci pořádá Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Fachkommission für Volkskunde des Johann Gottfried Herder-Forschungsrat a Moravským zemským muzeem v Brně.

Spektrum témat zahrnuje témata od turismu v socialistických státech, přes vzdělávací
a politicky motivované cesty (např. k „zahraničním Němcům“) až k dark turismu, turismu
kulturního dědictví, turismu spojenému s návratem ke kořenům nebo cesty do staré
domoviny či tzv. návratné návštěvy. Dále se chceme věnovat významu určitých míst jako
turistických cílů, např. lázeňských měst nebo nábožensky konotovaných míst, tematizování různých dimenzí produkce turistických míst a prostorů v médiích nebo výzkumu turistických prostorů a jejich ambivalentního vytváření ve vztahu ke kultuře vzpomínání (například ve formě reenactments či Shtetl Tours). Pozornost má být nakonec věnována i formám mobility, které byly vyvolány ekonomickými nebo právními změnami, například pro potřeby lékařských, kosmetických, opatrovnických nebo sexuálních služeb.

Přivítáme referáty z etnologie a příbuzných disciplín. V centru konference stojí středovýchodní Evropa, v rámci srovnávací perspektivy jsou ale vítány i příspěvky z jiných regionů. Jazykem konference je němčina, referáty v češtině či slovenštině jsou po domluvě možné. Referáty by neměly přesáhnout 20 minut. Cestovní náhrady a ubytování pro referenty bude pravděpodobně hrazeno. Konferenci finančně podpořil Johann Gottfried Herder-Forschungsrat.

Vybrané příspěvky budou vydány v létě 2020 v monotematickém čísle časopisu Národopisná revue, případně jako jednotlivé příspěvky v časopisu Český lid (oba
časopisy jsou zastoupeny v databázi SCOPUS).

Abstrakty referátů (max. 2 000 znaků) zasílejte prosím spolu s životopisem a údaji o svých
současných výzkumných zájmech v němčině, popř. v češtině do 10. 5. 2019.

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce

Právě vychází! Lenka Krátká – Pavel Mücke (eds.): Turistická odysea.

Lenka Krátká – Pavel Mücke (eds.): Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989. Praha, Nakladatelství Karolinum 2019.

Kolektivní monografie Turistická odysea představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Vedle základních tendencí celostátní i regionální politiky na tomto poli představuje v jednotlivých studiích nejrůznější aspekty dobových fenoménů, jako byly odborové či podnikové rekreace, turistická hnutí, lázeňská léčebná péče nebo chatařství a chalupářství i cizinecký cestovní ruch (včetně zájezdů z opačné strany železné opony). Výborně pramenně podložená kniha, opírající se rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená dobovými fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.

K zakoupení zde.

Aktuality z dění v COHA

Minulý týden se v Olomouci uskutečnila v pořadí již 6. mezinárodní konference České asociace orální historie. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem přednášejícím, hostům, auditoriu i organizátorům za jejich účast, zajímavé příspěvky, diskusi i perfektní organizační zázemí. Konference se více než vydařila a svou návštěvností nepochybně potvrdila dosavadní trend vzrůstajícího zájmu o metodu orální historie (nejen) v České republice. Fotografie z konference naleznete v galerii.

V rámci konference byla také prezentována výroční zpráva o činnosti asociace za minulý rok (viz sekce Dokumenty) a proběhla schůze výkonného výboru. Výbor na své schůzi přijal dvě usnesení:

1) Po několika letech se COHA opětovně přihlásila k časopisu MEMO jako oficiální asociační publikační platformě (viz sekce Časopis). Naším cílem je proto během příštích čtyř let splnit všechny náležitosti pro zařazení časopise do prestižní databáze SCOPUS.

2) Pravidelný workshop orální historie na hradě Sovinci se s platností od letošního roku bude nově pořádat již jen jednou za dva roky. Hlavním důvodem je tradiční nižší účast a počet příspěvků v roce, kdy se koná konference COHA. Workshop se tak bude organizovat vždy v sudém roce (tj. příští Sovinec se uskuteční v roce 2020), zatímco v lichém proběhne konference (2021).

Připomínáme také, že dle platných stanov je členství v COHA podmíněno úhradou každoročního členského poplatku ve výši 250 Kč (individuální členství) a 1 000 Kč (institucionální členství). Pokud jste tedy dosud neuhradili členský poplatek na tento kalendářní rok, nezapomeňte tak učinit nejpozději do 1. 4. jinak Vaše členství automaticky zanikne. Pokyny pro platbu naleznete zde (aktuální stav zaplacených příspěvků si pak můžete ověřit zde).

V letošním roce nás čeká uzávěrka 6. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon“ o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie, a to hned ve třech kategoriích (základní, střední a vysoké školy). Studentské práce je možné přihlašovat do 17. 11. 2019. Budeme rádi, pokud budete tuto informaci šířit dále mezi své kolegy a kolegyně, studenty a studentky, případně sdílet na svých sociálních sítích a dalších informačních kanálech. Podrobnější informace jsou k dispozici na našem webu v sekci Soutěž. Ocenění budou předána na valném shromáždění, které se uskuteční na začátku roku 2020.

CFP: VI. mezinárodní konference COHA (Olomouc 2019)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že Česká asociace orální historie ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Archivem Univerzity Palackého v Olomouci vyzývají k přihlášení příspěvků na VI. mezinárodní konferenci České asociace orální historie s názvem: ,,Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin“, která se uskuteční ve dnech 6.–7. února 2019 v budově Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Přijímáme příspěvky z těchto tematických oblastí:

 • etické a právní aspekty orálně-historického výzkumu,
 • teorie a metodologie orální historie,
 • významné dějinné mezníky 1948, 1968, 1969 a 1989 z perspektivy orální historie,
 • možnosti využití orální historie ve výuce a popularizaci historie,
 • orální historie, média a moderní technologie v digitálním věku,
 • orální historie jako prostředek demokratizace dějin.

Vítáme interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou, legislativní či praktickou tematikou, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (bakalářské, diplomové, disertační práce).

Anotace svých příspěvků zasílejte do 21. prosince 2018 prostřednictvím on-line přihlášky: https://bit.ly/2DSl48G.

Výše uvedenou on-line přihlášku prosím vyplňte i v případě, že máte zájem pouze o pasivní účast (tj. bez příspěvku). Děkujeme!

Konferenční poplatek: 300 Kč (20 euro); 200 Kč pro členy COHA

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu konference budou účastníkům zaslány nejpozději do 14. ledna 2019. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném periodiku.

Případné dotazy směřujte na info@coha.cz

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce:

CFP: International Conference ,,Oral History in Action“ (Krakow, 28.-30. 3. 2019)

Polish Oral History Association (PTHM), established in 2009 in Krakow, brings together
people and the circles that use oral history in their work in various areas of academic, cultural or social life. On the occasion of the 10th anniversary of the POHA, together with the Institute of History of the Jagiellonian University in Krakow and the Wrocław “Remembrance and Future” Centre, we would like to invite you to take part in the international conference Oral History in Action, that will take place in Krakow on 28-30 March 2019.

We are seeking for papers reflecting oral history as an activity and considering its
consequences, touching at least one of the following topics:

 • oral history in contemporary social sciences and humanities: innovative projects and
  approaches, interdisciplinary and transdisciplinary character as an epistemological
  challenge;
 • practical and conceptual challenges of doing oral history in minority groups (e.g.
  discriminated, advanced aged etc.)
 • oral history as a public history: local, national and international level;
 • oral history and politics, or political dimension of practising and promoting oral
  history;
 • oral history as a tool of intentional social change vs. researcher’s neutrality:
  epistemological and ethical dilemmas;
 • oral history as a form of social and communal activity;
 • oral history as a form of therapy;
 • place of oral history in theory and practise of contemporary museums and NGOs;
 • interviewees in the education projects: aims, forms and limits of engagement;
 • new media and oral history: usage and abusage of memories in the Internet;
 • legal problems of doing oral history.

To apply with a paper please send an abstract in English (approx. 300 words) along with your presentation title and your short bio to: oralhistoryinaction@pthm.pl.

Deadline for submissions: 31 October 2018.

There is no fee for taking part in the conference. Chosen texts will be published in peerreviewed journal “Wrocław Yearbook of Oral History.”

Pozvánka na workshop: Let´s talk about history! (Prague, 22-24 May 2019)

‘Let’s talk about history!’ – Public history through face-to-face communication. Workshop in Prague, 22–24 May 2019. Organisers: German Historical Institute Warsaw / Centre for Contemporary History, Potsdam.

Potential subject areas are:
(1) Protagonists: motivation, working conditions, training
(2) Phenomenology: narration in city and museum tours etc.
(3) History didactics and museum education: re-oralisation of historical narratives,
presentation techniques, inclusion
(4) Linguistics: everyday language / plain language, multilingualism and translation,
authorship
(5) Theoretical perspectives: orality and re-oralisation in written (or digital) cultures
(6) Methodology: ethnography, participatory observation, narrative analysis / folkloric
narrative research, relationship to ‘oral history’

We welcome proposals from all disciplinary backgrounds. Please send your abstract (up to
350 words) and a short biography to Sabine Stach (stach@dhi.waw.pl) / Irmgard Zündorf
(zuendorf@zzf-potsdam.de) by 18 November 2018. Travel costs within Europe will be
covered and accommodation will be arranged.

More information find here.

CFP: odborný workshop k využívání moderních technologií ve výzkumu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK vyzývají k

přihlášení příspěvků na odborný workshop:

Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů

Workshop se uskuteční 1. listopadu 2018 od 10:00 (registrace od 9:30) ve Studovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Vlašská 355/9, Praha 1)

Workshop je určen především pro odborné, vědecké a akademické pracovníky, kteří v rámci svých výzkumných projektů uchovávají, analyzují a interpretují zvukové či audiovizuální záznamy za využití moderních technologií.

Interdisciplinární setkání poskytne prostor pro prezentaci vlastních či již existujících archivačních, analytických a interpretačních postupů badatelů a badatelek, včetně jejich specifických potřeb, které by organizátoři workshopu mohli promítnout do aktuálně vyvíjených nástrojů pro správu a zpracování zvukových a audiovizuálních záznamů.

Přijímáme příspěvky z těchto tematických oblastí:

 • Prezentace vlastního technického či metodologického postupu analýzy a interpretace za použití již existujícího (volně šiřitelného či komerčního) softwaru (nástroje pro kvalitativní analýzu dat, tvorbu myšlenkových map, využití textových editorů, transkripční postupy apod.) v rámci konkrétního studentského projektu.
 • Prezentace vlastního či již existujícího způsobu archivace zvukových (audiovizuálních) záznamů včetně tvorby metadat a jejich zpracování.
 • Možnosti a meze analýzy a interpretace zvukových (audiovizuálních) záznamů za využití moderních technologií.
 • Názorné ukázky práce s aplikacemi pro správu, analýzu či interpretaci obsahu zvukových (audiovizuálních) záznamů.

Uvítáme zejména praktické příklady využití moderních technologií v rámci kvalitativně orientovaných společenskovědních výzkumů (soudobé dějiny, psychologie, sociologie, antropologie, etnologie apod.).

Workshop je realizován v rámci projektu č. DG16P02R019 Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat financovaného Ministerstvem kultury v rámci NAKI II.

Anotace navrhovaných příspěvků v délce maximálně 600 znaků zasílejte do 14. října 2018 prostřednictvím on-line přihlášky, která je dostupná zde.

Program workshopu bude zaslán všem registrovaným účastníkům e-mailem a následně zveřejněn na webových stránkách Centra orální historie.

Případné otázky směřujte na Mgr. Jiřího Hlaváčka (hlavacek@usd.cas.cz).