Pozvánka na valnou hromadu COHA (21. 2. 2020)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové a členky COHA,

rádi bychom Vás tímto pozvali na valné shromáždění České asociace orální historie, které se uskuteční v pátek 21. 2. 2020 v budově AV ČR (Národní 3, Praha) od 10:00 v sále č. 205. 
Výkonný výbor se rozhodl využít této příležitosti k revizi stávajících stanov a koncepčním změnám ve fungování asociace. Jedním z hlavních bodů našeho jednání proto bude hlasování o nové verzi stanov, jejichž návrh obdrželi všichni členové e-mailem. Pokud budete mít k návrhu jakékoliv připomínky, zašlete nám je prosím e-mailem, a to nejpozději do neděle 16. 2. Do téhož data je možné zasílat také návrhy na další body jednání schůze.

PROGRAM VALNÉ HROMADY
1) zahájení schůze (volba zapisovatele a ověřovatele, kontrola usnášeníschopnosti)

2) vyhlášení výsledků soutěže ,,Zlatý diktafon“ a slavnostní předání diplomů

3) výroční zpráva o činnosti a hospodaření asociace za loňský rok

4) hlasování o návrhu změny stanov asociace

5) hlasování o nové výši členských příspěvků

6) plánované akce: Sovinec (2020), konference COHA (2021), členství v IOHA (2020-21)

7) různé (diskuse)

8) ukončení valné hromady 

Předpokládaný konec valného shromáždění je ve 12:00. Nebudete-li se moci valné hromady zúčastnit, využijte prosím plnou moc, abychom zajistili usnášeníschopnost shromáždění. Děkujeme.