Přednášky A. Portelliho a I. Chowdhury (20. 4. 2017, FHS UK)

Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně Vás zveme na další ze série zahraničních přednášek A. Portelliho a I. Chowdhury v Praze, tentokrát 20. 4. od 16:30 na Pracovišti Orální historie – soudobé dějiny FHS UK (Veleslavín). Více informací naleznete v přiložené pozvánce.