Stanovisko výkonného výboru COHA k probíhajícímu vyšetřování na FHS UK a ÚSD AV ČR

Dnes 7. 2. 2023 bylo na webu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. zveřejněno stanovisko Rady ÚSD AV ČR k vyšetřování dvou členů naší asociace ve věci jejich údajného nevhodného chování vůči studujícím Fakulty humanitních studií UK. Výkonný výbor České asociace orální historie bude vývoj vyšetřování pečlivě sledovat. Vznesená obvinění považujeme za závažná a v rozporu s etickými standardy metody orální historie, která je založena na důvěře a vzájemném respektu. Oficiální stanovisko k celé kauze však zaujmeme teprve po seznámení s oficiálními výsledky šetření ze strany ombudsmanky UK.