Vyhlášení výsledků soutěže ,,Zlatý diktafon“

Dnes byly na valném shromáždění České asociace orální historie (COHA) slavnostně předány ceny Zlatý diktafon vítězům ve třech kategoriích: základní, střední a vysoké školy. Cena COHA Zlatý diktafon oceňuje ty nejlepší projekty žáků a studentů za poslední dva školní/akademické roky, které byly vypracovány metodou orální historie, tedy laicky „vyzpovídáním pamětníků“ daných událostí.

„Metoda orální historie je v dnešní době často používaná nejen historiky, ale i laickou veřejností. Má ale svá určitá pravidla, která se snažíme studenty učit už od základní školy,“ říká Pavel Mücke, dosavadní předseda výkonného výboru České asociace orální historie a dodává: „Jsme velmi rádi, že 5. ročník této ceny vzbudil ve větší míře zájem u základních škol. Vítězná práce v této kategorii ukazuje, že i žáci 8. tříd dokáží s metodou orální historie dobře pracovat.“

Jednou z nejzajímavějších prací napříč kategoriemi, kterou Výkonný výbor COHA ocenil 1. místem, byla diplomová práce Venduly Novákové. Ta se věnuje generačním proměnám skautských idejí po roce 1945 na příkladu vzpomínek tří generací českých skautů a skautek z pražského 18. střediska Kruh. Porotu zaujala především kvalita analytického zpracování a interpretační schopnosti autorky.

Dnes na slavnostním valném shromáždění vyhlásil nově zvolený Výkonný výbor COHA ústy svého předsedy další, již šestý v pořadí, ročník ceny COHA Zlatý diktafon. Práce žáků a studentů zpracované v období 2017 – 2019 lze přihlašovat již nyní, více informací naleznete na zde. Kompletní výsledky jsou k dispozici zde.