Záznam z konference ,,Oral History of Borderlands“ (Vratislav, 7.–8. 6. 2022)

Pro milovníky a znalce polského jazyka je na YouTube nyní k dispozici videozáznam z konference ,,Oral History of Borderlands“, která se konala v Centrum Historii Zajezdnia v polské Vratislavi (7.–8. 6. 2022). Se svými příspěvky zde vystoupila také početná výprava z naší asociace.