Soutěž

 

Česká asociace orální historie vyhlašuje V. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie

 

Soutěž se vypisuje ve třech kategoriích – základní školy, střední školy a vysoké školy. K hodnocení budou přijaty práce ze školního a akademického roku 2015/2016 a 2016/2017.

 

Požadavky na přijetí práce do soutěže

Individuální či skupinová autorská práce založená na základě vlastního výzkumu. Do soutěže budou přijaty seminární / ročníkové / bakalářské / diplomové či jiné práce, které ve výzkumu stanoveného tématu využívají metodu orální historie. Do soutěže lze zařadit pouze původní práce, které se dosud neumístily v jiných soutěžích. Do soutěže budou zařazeny i práce cizojazyčné.

 

Hodnocení

Každou studentskou práci zařazenou do soutěže posoudí členové výkonného výboru COHA a minimálně dva nezávislí posuzovatelé – odborníci v daném oboru.

 

Kritéria hodnocení

Celkový přínos, odborné zpracování, použitá literatura, prameny, metodika zpracování, práce s materiálem pořízeným metodou orální historie, jeho analýza, schopnost interpretace rozhovoru a originalita.

 

Doporučení

Každá studentská práce musí mít svého navrhovatele (ZŠ/SŠ/VŠ učitel), který práci do soutěže doporučí. Práce navržené do soutěže posílejte v elektronické podobě spolu s doporučením na mailovou adresu czechoralhistory@gmail.com nebo  písemně na adresu Česká asociace orální historie, Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1.

 

Uzávěrka soutěže je 17. listopadu 2017 !!!

 

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny na valném shromáždění COHA v sídle AV ČR (Národní tř. 3, Praha 1) v lednu 2018. Přesný termín bude upřesněn s dostatečným předstihem

 

Ocenění

Tři nejlepší práce vyhodnocené v každé kategorii získají certifikát o umístění v soutěži a budou oceněny finanční odměnou. Oceněny budou pouze mimořádné studentské práce. Pokud se v soutěži žádná taková práce neobjeví, COHA si vyhrazuje právo ocenění ani finanční odměnu neudělovat.

 

 

Výsledky předchozích ročníků