Workshop na hradě Sovinci

Centrum orální historie ÚSD AV ČR pořádá ve spolupráci s Archivem Univerzity Palackého v Olomouci a Muzeum Bruntálu od roku 2002 každoroční dvoudenní setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci v okrese Bruntál. Od roku 2019 je workshop pořádán vždy jednou za dva roky, a to vždy v sudém roce, zatímco v lichém roce je pořádána konference COHA.

Na organizaci workshopu, jehož cílem je umožnit vědeckým pracovníkům a studentům debatovat o možnostech a limitech metody orální historie, se od svého vzniku aktivně podílí také Česká asociace orální historie (od roku 2007) a Pracoviště Orální historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií UK (od roku 2008).

Workshop se koná zpravidla první víkend v červnu (pátek – sobota). Přihlášky se přijímají obvykle do konce dubna. Účast na workshopu  je podmíněna aktivní účastí s příspěvkem (cca 20 minut). Podrobnější informace o akci jsou zveřejňovány na začátku března v sekci Aktuality.