GALERIE

Vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže ,,Zlatý diktafon“ (4. 2. 2022, Praha)

Valná hromada COHA (17. 9. 2021, Praha)

XIX. setkání příznivců orální historie na hradě Sovinci (10. -12. 6. 2021, Sovinec)

VII. mezinárodní konference České asociace orální historie (18.-19. 2. 2021, Praha)

XVIII. setkání příznivců orální historie na hradě Sovinci (4.-5. 6. 2020, Sovinec)

Valné shromáždění COHA (21. 2. 2020, Praha)

VI. mezinárodní konference České asociace orální historie (6.-7. 2. 2019, Olomouc)

XVII. setkání příznivců orální historie na hradě Sovinci (7.-9. 6. 2018, Sovinec)

Valné shromáždění COHA (2. 3. 2018, Praha)

XVI. setkání příznivců orální historie na hradě Sovinci (2.-3. 6. 2017, Sovinec)

V. mezinárodní konference České asociace orální historie (15.-16. 2. 2017, Brno)

XV. setkání příznivců orální historie na hradě Sovinci (10.-12. 6. 2016, Sovinec)

IV. mezinárodní konference České asociace orální historie (19.-20. 3. 2015, Ostrava)

Valné shromáždění České asociace orální historie (30. 1. 2015, Praha)

XIII. setkání příznivců orální historie na hradě Sovinci (5.-7. 6. 2014, Sovinec)

Valné shromáždění České asociace orální historie (16. 5. 2014, Praha)

XII. setkání příznivců orální historie na hradě Sovinci (6.-8. 6. 2013, Praha)

III. mezinárodní konference České asociace orální historie (21.-22. 3. 2015, Pardubice)

XI. setkání příznivců orální historie na hradě Sovinci (7.-9. 6. 2012, Sovinec)

Valné shromáždění České asociace orální historie (5. 1. 2012, Praha)

II. konference České asociace orální historie (17.-19. 3. 2011, Nečtiny u Plzně)

I. mezinárodní konference České asociace orální historie (19.-20. 11. 2009, České Budějovice)