Konference

IX. mezinárodní konference COHA (Hradec Králové, 2024)

,,Orální historie ve 21. století: rozhovor a jeho budoucnost“ – Hradec Králové (19.–20. 9. 2024)

Pořádá Česká asociace orální historie ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 

VIII. mezinárodní konference COHA (Bratislava, 2023)

,,Rozděleni, přesto stále spolu: Hranice v orálně-historické perspektivě“ – Bratislava (9.–10. 2. 2023)

Pořádá Česká asociace orální historie ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústavem etnologie a sociální antropologie SAV, v. v. i., a Katedrou etnologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

 

VII. mezinárodní konference COHA (Praha, 2021)

,,Orální historie v čase krizí“ – Praha (18.-19. 2. 2021)

Pořádá Česká asociace orální historie ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Vybrané příspěvky byly publikovány v recenzovaném časopisu MEMO, číslo 1/2021.

 

VI. mezinárodní konference COHA (Olomouc, 2019)

               

,,Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin.“ – Olomouc (6.-7. 2. 2019)

Pořádá Česká asociace orální historie ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Archivem Univerzity Palackého v Olomouci, Centrem orální historie ÚSD AV ČR, v. v. i. a Pracovištěm Orální historie – Soudobé dějiny FHS UK.

Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaných časopisech.

 

V. mezinárodní konference COHA (Brno, 2017)

,,Mnoho tváří orální historie: Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci.“ – Brno (15. – 16. 2. 2017)

Pořádá Česká asociace orální historie ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity (FF MU) pod záštitou děkana FF MU, prof. PhDr. Milana Pola, CSc., společně s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea (EÚ MZM).

Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaných časopisech.

 

IV. mezinárodní konference COHA (Ostrava, 2015)

,

,,Na hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orální historie“ – Ostrava (19. – 20. 3. 2015)

MÜCKE, Pavel – BRYCHTA, Martin (eds.). Na hranici mezi minulostí a přítomností: současné perspektivy orální historie. Praha – Ostrava : Česká asociace orální historie – Ostravská univerzita, 2016. 292 s. ISBN: 978-80-7464-880-9.

 

III. mezinárodní konference (Pardubice, 2013)

,,Teoretické a metodologické aspekty orální historie“ – Pardubice (21. – 22. 3. 2013)

Theatrum historiae, č. 14, roč. 9, Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014. 244 s. ISSN 1802-2502.

 

II. odborná konference COHA (Nečtiny, 2011)

,,Říká se… aneb Teoretické, metodologické a didaktické aspekty orální historie“ – Nečtiny u Plzně (17. – 19. 3. 2011)

MORÁVKOVÁ, Naděžda a kol. Říká se… Sborník z konference v Nečtinech 17. – 19. 3. 2011. Plzeň : via Centrum, s. r. o. pro SOHI při KHI FPE ZČU, 2011. 188 s. ISBN 978-80-904384-9-1.

 

I. mezinárodní konference COHA (České Budějovice, 2019)

,,Příběh je základ… a lidé příběhy potřebují… aneb Teoretické a praktické aspekty orální historie.“ – České Budějovice (19. – 20. 11. 2009)

PETRÁŠ, Jiří a kol. Příběh je základ… a lidé příběhy potřebují… aneb Teoretické a praktické aspekty orální historie. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2010. 224 s. ISBN 978-80-87311-14-1.