Konference

VIII. mezinárodní konference České asociace orální historie (Bratislava, 2023)

,,Rozděleni, přesto stále spolu: Hranice v orálně-historické perspektivě“

Bratislava (9.–10. 2. 2023)

Pořádá Česká asociace orální historie ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústavem etnologie a sociální antropologie SAV, v. v. i., a Katedrou etnologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

VII. mezinárodní konference České asociace orální historie (Praha, 2021)

,,Orální historie v čase krizí“

Praha (18.-19. 2. 2021)

Pořádá Česká asociace orální historie ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Vybrané příspěvky byly publikovány v recenzovaném časopisu MEMO, číslo 1/2021.


VI. mezinárodní konference České asociace orální historie (Olomouc, 2019)

,,Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin.“

Olomouc (6.-7. 2. 2019)

Pořádá Česká asociace orální historie ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Archivem Univerzity Palackého v Olomouci, Centrem orální historie ÚSD AV ČR, v. v. i. a Pracovištěm Orální historie – Soudobé dějiny FHS UK.

Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaných časopisech.


V. mezinárodní konference České asociace orální historie (Brno, 2017)

,,Mnoho tváří orální historie: Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci.“

Brno (15. – 16. 2. 2017)

Pořádá Česká asociace orální historie ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity (FF MU) pod záštitou děkana FF MU, prof. PhDr. Milana Pola, CSc., společně s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea (EÚ MZM).

Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaných časopisech.


IV. mezinárodní konference České asociace orální historie (Ostrava, 2015)

,

,,Na hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orální historie“

Ostrava (19. – 20. 3. 2015)

MÜCKE, Pavel – BRYCHTA, Martin (eds.). Na hranici mezi minulostí a přítomností: současné perspektivy orální historie. Praha – Ostrava : Česká asociace orální historie – Ostravská univerzita, 2016. 292 s. ISBN: 978-80-7464-880-9.


III. mezinárodní konference České asociace orální historie (Pardubice, 2013)

,,Teoretické a metodologické aspekty orální historie“

Pardubice (21. – 22. 3. 2013)

Theatrum historiae, č. 14, roč. 9, Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014. 244 s. ISSN 1802-2502.


II. konference České asociace orální historie (Nečtiny, 2011)

,,Říká se… aneb Teoretické, metodologické a didaktické aspekty orální historie“

Nečtiny u Plzně (17. – 19. 3. 2011)

MORÁVKOVÁ, Naděžda a kol. Říká se… Sborník z konference v Nečtinech 17. – 19. 3. 2011. Plzeň : via Centrum, s. r. o. pro SOHI při KHI FPE ZČU, 2011. 188 s. ISBN 978-80-904384-9-1.


I. mezinárodní konference České asociace orální historie (České Budějovice, 2009)

,,Příběh je základ… a lidé příběhy potřebují… aneb Teoretické a praktické aspekty
orální historie.“

České Budějovice (19. – 20. 11. 2009)

PETRÁŠ, Jiří a kol. Příběh je základ… a lidé příběhy potřebují… aneb Teoretické a praktické aspekty orální historie. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2010. 224 s. ISBN 978-80-87311-14-1.