Naše publikace

Na hranici mezi minulostí a přítomností: současné perspektivy orální historie.                      MÜCKE, Pavel – BRYCHTA; Martin (edd.). Praha – Ostrava : Česká asociace orální historie – Ostravská univerzita, 2016. 292 s. ISBN: 978-80-7464-880-9.

Obsah publikace