NAŠI ČLENOVÉ

Institucionální členství (13)

Individuální členství (50)

 • Adámková, Petra (2014–2023)
 • Barešová, Marie (2015–2023)
 • Bárta, Karel (2013–2022)
 • Bartošková-Cejpová, Irena (2016–2022)
 • Bicanová, Veronika (2015–2022)
 • Bortlová-Vondráková, Hana (2011–2023)
 • Burman, Markéta (2016–2022)
 • Emanovská, Michaela (2021–2022)
 • Felcan-Rajlová, Lucie (2014–2022)
 • Fritzová, Marie (2015–2023)
 • Haváč, Ondřej (2015–2022)
 • Havlůjová, Gabriela (2010–2023)
 • Hes, Milan (2022)
 • Hlaváček, Jiří (2008–2023)
 • Hradecká, Markéta (2021–2023)
 • Hřídelová, Barbora (2022)
 • Jiroušek, Bohumil (2007–2023)
 • Kaděrová, Radmila (2017–2022)
 • Košatková, Iva (2011–2023)
 • Krátká, Lenka (2012–2022)
 • Kreisslová, Sandra (2016–2022)
 • Louč, Michal (2008–2022)
 • Luzar, Kamil (2021–2022)
 • Marková, Lucie (2014–2023)
 • Markowski, Arkadiusz (2021–2022)
 • Mücke, Pavel (2007–2023)
 • Niesner, Tomáš (2007–2022)
 • Nosková, Jana (2007–2023)
 • Nováková Kučerová, Lucie (2017–2022)
 • Perzi, Niklas (2022)
 • Petrová, Jana (2008–2022)
 • Polouček, Oto (2015–2023)
 • Schindler-Wisten, Petra (2007–2023)
 • Schwubová, Martina (2011–2022)
 • Šenkýř, Jan (2021–2022)
 • Ševčík, Tomáš (2015–2023)
 • Šimáně, Michal (2014–2022)
 • Švaříčková-Slabáková, Radmila (2010–2022)
 • Vaněk, Miroslav – čestný předseda (2007–dosud)
 • Vaňous, Jaroslav (2010–2022)
 • Vrzgulová, Monika (2015–2023)
 • West, Anna (2022)
 • Wohlmuth, Petr (2019–2022)
 • Wohlmuth Markupová, Jana (2015–2023)
 • Zajíčková, Tereza (2021–2022)
 • Zamrazilová, Karin (2022)
 • Zavorotchenko, Igor (2017–2023)
 • Zdražilová, Hana (2019–2022)
 • Zounek, Jiří (2014–2022)

Aktualizováno ke dni 26. 1. 2023

Výše uvedený seznam obsahuje jména individuálních a institucionálních členů, kteří uhradili členské příspěvky. Členství v asociaci zaniká neuhrazením členského příspěvku do data uvedeného ve stanovách (tj. do 1. 4. daného kalendářního roku). V případě nových členů, kteří vstoupili do asociace po tomto datu je třeba uhradit členský příspěvek nejpozději do jednoho měsíce od schválení přihlášky výkonným výborem.