NAŠI ČLENOVÉ

Institucionální členství (13)

Individuální členství (52)

 • Adámková, Petra (2014-2019)
 • Barešová, Marie (2015-2019)
 • Bárta, Karel (2013-2019)
 • Beščecová, Klára (2015-2019)
 • Bortlová-Vondráková, Hana (2011-2019)
 • Bucharová, Linda (2015-2018)
 • Bumbová, Jiřina (2019)
 • Burman, Markéta (2016-2019)
 • Cejpová, Irena (2016-2019)
 • Czesany Dvořáková, Tereza (2019)
 • Dušáková, Veronika (2015-2019)
 • Franc, Martin (2013-2018)
 • Fritzová, Marie (2015-2019)
 • Hanková, Monika (2018-2019)
 • Haváč, Ondřej (2015-2019)
 • Havlůjová, Gabriela (2010-2019)
 • Hlaváček, Jiří (2008-2019)
 • Jiroušek, Bohumil (2007-2019)
 • Kaděrová, Radmila (2017-2019)
 • Kamanová, Lenka (2019)
 • Kohoutová, Klára (2017-2019)
 • Košatková, Iva (2011-2019)
 • Kožnerová, Tereza (2015-2019)
 • Královičová, Jana (2018-2019)
 • Krátká, Lenka ((2012-2019)
 • Kreisslová, Sandra (2016-2019)
 • Kučerová, Lucie (2017-2019)
 • Louč, Michal (2008-2019)
 • Marková, Lucie (2014-2019)
 • Mücke, Pavel (2007-2019)
 • Niesner, Tomáš (2007-2019)
 • Nosková, Jana (2007-2019)
 • Nováková, Kateřina /2019)
 • Petrová, Jana (2008-2019)
 • Pavelčíková, Nina (2007-2019)
 • Polouček, Oto (2015-2019)
 • Pospíšilová, Jana (2007-2018)
 • Rajlová, Lucie (2014-2019)
 • Schindler-Wisten, Petra (2007-2019)
 • Stehlík, Pavel (2015-2019)
 • Schwubová, Martina (2011-2019)
 • Ševčík, Tomáš (2015-2020)
 • Šimáně, Michal (2014-2019)
 • Švaříčková-Slabáková, Radmila (2010-2019)
 • Tobiška, Roman (2016-2019)
 • Vaněk, Miroslav – čestný předseda (2007-dosud)
 • Vaňous, Jaroslav (2010 -2019)
 • Vrzgulová, Monika (2015-2019)
 • Wohlmuth, Petr (2019)
 • Wohlmuth Markupová, Jana (2015-2019)
 • Zavorotchenko, Igor (2017-2019)
 • Zdražilová, Hana (2019)
 • Zounek, Jiří (2014-2019)

Výše uvedený seznam obsahuje jména individuálních a institucionálních členů, kteří uhradili členské příspěvky dle stanov. Zaplacení členského příspěvku můžete sledovat na transparentním účtu COHA.

Členství v asociaci zaniká neuhrazením členského příspěvku do data uvedeného ve stanovách (tj. do 1. 4. daného roku).

V případě nových členů, kteří vstoupili do asociace po tomto datu je třeba uhradit členský příspěvek nejpozději do jednoho měsíce od schválení přihlášky výkonným výborem.

Uhrazením příspěvku členové zároveň souhlasí se zveřejněním svého jména na webu COHA.