NAŠI ČLENOVÉ

Institucionální členství (12)

Individuální členství (54)

 • Adámková, Petra (2014-2022)
 • Barešová, Marie (2015-2022)
 • Bárta, Karel (2013-2022)
 • Bartošková-Cejpová, Irena (2016-2022)
 • Bicanová, Veronika (2015-2022)
 • Bortlová-Vondráková, Hana (2011-2022)
 • Burman, Markéta (2016-2022)
 • Chovancová, Petra (2020-2021)
 • Emanovská, Michaela (2021-2022)
 • Felcan-Rajlová, Lucie (2014-2022)
 • Franc, Martin (2013-2021)
 • Fritzová, Marie (2015-2022)
 • Haváč, Ondřej (2015-2021)
 • Havlůjová, Gabriela (2010-2022)
 • Hlaváček, Jiří (2008-2022)
 • Hradecká, Markéta (2021-2022)
 • Jiroušek, Bohumil (2007-2022)
 • Kaděrová, Radmila (2017-2022)
 • Kamanová, Lenka (2019-2021)
 • Košatková, Iva (2011-2022) + 150 Kč
 • Krátká, Lenka (2012-2022)
 • Kreisslová, Sandra (2016-2022)
 • Louč, Michal (2008-2022)
 • Luzar, Kamil (2021-2022)
 • Marková, Lucie (2014-2022)
 • Markowski, Arkadiusz (2021-2022)
 • Mücke, Pavel (2007-2022)
 • Niesner, Tomáš (2007-2022)
 • Nosková, Jana (2007-2022)
 • Nováková Kučerová, Lucie (2017-2022)
 • Perzi, Niklas (2022)
 • Petrová, Jana (2008-2022)
 • Pavelčíková, Nina (2007-2021)
 • Polouček, Oto (2015-2022)
 • Schindler-Wisten, Petra (2007-2022)
 • Schwubová, Martina (2011-2022)
 • Stojaspalová, Linda (2015-2021)
 • Šenkýř, Jan (2021-2022)
 • Ševčík, Tomáš (2015-2023)
 • Šimáně, Michal (2014-2022)
 • Švaříčková-Slabáková, Radmila (2010-2022)
 • Tobiška, Roman (2016-2021)
 • Vaněk, Miroslav – čestný předseda (2007-dosud)
 • Vaňous, Jaroslav (2010 -2022)
 • Vrzgulová, Monika (2015-2022)
 • West, Anna (2022)
 • Wohlmuth, Petr (2019-2022)
 • Wohlmuth Markupová, Jana (2015-2022)
 • Zajíčková, Tereza (2021-2022)
 • Zamrazilová, Karin (2022)
 • Zavorotchenko, Igor (2017-2022)
 • Zdražilová, Hana (2019-2022)
 • Zounek, Jiří (2014-2022)

Aktualizováno ke dni 1. 6. 2022

Výše uvedený seznam obsahuje jména individuálních a institucionálních členů, kteří uhradili členské příspěvky. Členství v asociaci zaniká neuhrazením členského příspěvku do data uvedeného ve stanovách (tj. do 1. 4. daného kalendářního roku). V případě nových členů, kteří vstoupili do asociace po tomto datu je třeba uhradit členský příspěvek nejpozději do jednoho měsíce od schválení přihlášky výkonným výborem.