Agenda

Výkonný výbor

Revizní komise

Výkonný výbor a revizní komise byly zvoleny v tomto složení na valném shromáždění v Praze dne 17. 9. 2021 s mandátem na čtyři roky (tj. do září 2025).

Oficiální materiály

Doporučený vzor informovaného souhlasu pro orálně-historický výzkum. Upozorňujeme, že COHA nenese žádnou právní zodpovědnost za škody vzniklé používáním této podoby informovaného souhlasu.

Členské příspěvky

Aktuální výše příspěvků:

  • jednotlivec: 400 Kč / rok
  • instituce: 1 200 Kč / rok

Členské příspěvky lze uhradit převodem na účet:

  • č. ú. 2605816001/5500 (Raiffeisenbank)
  • IBAN: CZ2055000000002605816001
  • BIC (SWIFT): RZBCCZPP

Do poznámky k platbě uveďte své jméno a příjmení. Členské příspěvky je třeba uhradit vždy nejpozději do 1. 4. aktuálního kalendářního roku jinak členství v asociaci automaticky zaniká (pro případné obnovení je nutné znovu vyplnit přihlášku).