AGENDA

Výkonný výbor:

Mgr. et Mgr. Marie Barešová, Ph.D. – Národní filmový archiv – místopředsedkyně

Mgr. et Mgr. Marie Fritzová, Ph.D. – Středisko orální historie, Západočeská univerzita

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR, FHS UK – předseda

Mgr. Radmila Kaděrová – Ostravská univerzita

PhDr. Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR, FHS UK – tajemnice

PhDr. Jana Poláková, Ph.D. – Moravské zemské muzeum

Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR – pokladní

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová – Fakulta humanitních studií UK

Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. – Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU Brno

Náhradníci:

Mgr. Gabriela Havlůjová – Český svaz bojovníků za svobodu Kladno

Mgr. Michal Louč – Univerzita Pardubice, Političtí vězni.cz

Revizní komise:

Mgr. Hana Bortlová-Vondráková, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR – předsedkyně

Mgr. Lucie Marková, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR

Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. – Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU Brno

Čestný předseda:

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR, FHS UK

Výkonný výbor a revizní komise byly zvoleny v tomto složení na valném shromáždění COHA v Praze dne 2. 3. 2018. Vzhledem k současné mimořádné situaci byl voleným orgánům COHA dne 2. 3. 2021 prostřednictvím hlasování per rollam prodloužen stávající mandát do doby než epidemiologická situace dovolí svolání řádné volební valné hromady. 

Členské příspěvky:

Aktuální výše příspěvků s platností od 1. 1. 2021:

  • jednotlivec:  400 Kč / rok
  • instituce: 1 200 Kč / rok

Členské příspěvky lze uhradit převodem na účet:

  • č. ú. 2605816001/5500 (Raiffeisenbank)
  • IBAN: CZ2055000000002605816001
  • BIC (SWIFT): RZBCCZPP

Do poznámky k platbě uveďte své jméno a příjmení. Členské příspěvky je třeba uhradit vždy do 1. 4. aktuálního kalendářního roku.