AGENDA

Výkonný výbor:

Mgr. et Mgr. Marie Barešová – Národní filmový archiv – místopředsedkyně

Mgr. et Mgr. Marie Fritzová, Ph.D. – Středisko orální historie, Západočeská univerzita

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR, FHS UK – předseda

Mgr. Radmila Kaděrová – Ostravská univerzita

Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR, FHS UK – tajemnice

PhDr. Jana Poláková, Ph.D. – Moravské zemské muzeum

Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR – pokladní

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová – Fakulta humanitních studií UK

Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. – Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU Brno

 

Náhradníci:

Mgr. Gabriela Havlůjová – Český svaz bojovníků za svobodu Kladno

Mgr. Michal Louč – Univerzita Pardubice, Političtí vězni.cz

 

Revizní komise:

Mgr. Hana Bortlová-Vondráková, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR – předsedkyně

Mgr. Lucie Marková – Fakulta humanitních studií UK

Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. – Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU Brno

 

Čestný předseda:

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – Centrum orální historie ÚSD AV ČR, FHS UK

 

Výkonný výbor a revizní komise byly zvoleny v tomto složení na valném shromáždění COHA v Praze dne 2. 3. 2018.