AGENDA

Výkonný výbor:

Mgr. et Mgr. Marie Barešová, Ph.D. – Národní filmový archiv

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Fakulta humanitních studií UK – předseda

PhDr. Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Fakulta humanitních studií UK – tajemnice

Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – pokladní

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. – Fakulta humanitních studií UK – místopředsedknyě

Náhradníci:

Mgr. et Mgr. Marie Fritzová, Ph.D. – Západočeská univerzita v Plzni

Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. – Filozofická fakulta MU v Brně

Revizní komise:

Mgr. Hana Bortlová-Vondráková, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Mgr. Lucie Fikarová, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – předsedkyně

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně

Čestný předseda:

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Fakulta humanitních studií UK

Výkonný výbor a revizní komise byly zvoleny v tomto složení na valném shromáždění COHA v Praze dne 17. 9. 2021 s mandátem na 4 roky.

Členské příspěvky:

Aktuální výše příspěvků:

  • jednotlivec:  400 Kč / rok
  • instituce: 1 200 Kč / rok

Členské příspěvky lze uhradit převodem na účet:

  • č. ú. 2605816001/5500 (Raiffeisenbank)
  • IBAN: CZ2055000000002605816001
  • BIC (SWIFT): RZBCCZPP

Do poznámky k platbě uveďte své jméno a příjmení. Členské příspěvky je třeba uhradit vždy do 1. 4. aktuálního kalendářního roku jinak členství v asociaci automaticky zaniká.