Pozvánka na workshop: Let´s talk about history! (Prague, 22-24 May 2019)

‘Let’s talk about history!’ – Public history through face-to-face communication. Workshop in Prague, 22–24 May 2019. Organisers: German Historical Institute Warsaw / Centre for Contemporary History, Potsdam.

Potential subject areas are:
(1) Protagonists: motivation, working conditions, training
(2) Phenomenology: narration in city and museum tours etc.
(3) History didactics and museum education: re-oralisation of historical narratives,
presentation techniques, inclusion
(4) Linguistics: everyday language / plain language, multilingualism and translation,
authorship
(5) Theoretical perspectives: orality and re-oralisation in written (or digital) cultures
(6) Methodology: ethnography, participatory observation, narrative analysis / folkloric
narrative research, relationship to ‘oral history’

We welcome proposals from all disciplinary backgrounds. Please send your abstract (up to
350 words) and a short biography to Sabine Stach (stach@dhi.waw.pl) / Irmgard Zündorf
(zuendorf@zzf-potsdam.de) by 18 November 2018. Travel costs within Europe will be
covered and accommodation will be arranged.

More information find here.

CFP: VI. mezinárodní konference COHA (Olomouc 2019)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že Česká asociace orální historie ve spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Archivem Univerzity Palackého v Olomouci vyzývají k přihlášení příspěvků na VI. mezinárodní konferenci České asociace orální historie s názvem: ,,Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin“, která se uskuteční ve dnech 6.–7. února 2019 v budově Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Přijímáme příspěvky z těchto tematických oblastí:

  • etické a právní aspekty orálně-historického výzkumu,
  • teorie a metodologie orální historie,
  • významné dějinné mezníky 1948, 1968, 1969 a 1989 z perspektivy orální historie,
  • možnosti využití orální historie ve výuce a popularizaci historie,
  • orální historie, média a moderní technologie v digitálním věku,
  • orální historie jako prostředek demokratizace dějin.

Vítáme interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou, legislativní či praktickou tematikou, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů.

Anotace svých příspěvků zasílejte do 16. prosince 2018 prostřednictvím on-line přihlášky: https://bit.ly/2DSl48G.

Konferenční poplatek: 300 Kč (20 euro); 200 Kč pro členy COHA

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu konference budou účastníkům zaslány nejpozději do 14. ledna 2019. Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném periodiku.

Případné dotazy směřujte na info@coha.cz

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce:

CFP: odborný studentský workshop k využívání moderních technologií ve výzkumu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK vyzývají k

přihlášení příspěvků na odborný studentský workshop:

Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů

Workshop se uskuteční 1. listopadu 2018 od 10:00 (registrace od 9:30) v kavárně kina Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1)

Workshop je určen především pro vysokoškolské (bakalářské, magisterské, doktorské) studenty/studentky, kteří v rámci svých výzkumných projektů uchovávají, analyzují a interpretují zvukové či audiovizuální záznamy za využití moderních technologií.

Interdisciplinární setkání poskytne prostor pro prezentaci vlastních či již existujících archivačních, analytických a interpretačních postupů badatelů a badatelek, včetně jejich specifických potřeb, které by organizátoři workshopu mohli promítnout do aktuálně vyvíjených nástrojů pro správu a zpracování zvukových a audiovizuálních záznamů.

Přijímáme příspěvky z těchto tematických oblastí:

  • Prezentace vlastního technického či metodologického postupu analýzy a interpretace za použití již existujícího (volně šiřitelného či komerčního) softwaru (nástroje pro kvalitativní analýzu dat, tvorbu myšlenkových map, využití textových editorů, transkripční postupy apod.) v rámci konkrétního studentského projektu.
  • Prezentace vlastního či již existujícího způsobu archivace zvukových (audiovizuálních) záznamů včetně tvorby metadat a jejich zpracování.
  • Možnosti a meze analýzy a interpretace zvukových (audiovizuálních) záznamů za využití moderních technologií.
  • Názorné ukázky práce s aplikacemi pro správu, analýzu či intepretaci obsahu zvukových (audiovizuálních) záznamů.

Uvítáme zejména praktické příklady využití moderních technologií v rámci kvalitativně orientovaných společenskovědních výzkumů (soudobé dějiny, psychologie, sociologie, antropologie, etnologie apod.).

Workshop je realizován v rámci projektu č. DG16P02R019 Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat financovaného Ministerstvem kultury v rámci NAKI II.

Anotace navrhovaných příspěvků v délce maximálně 600 znaků zasílejte do 14. října 2018 prostřednictvím on-line přihlášky, která je dostupná zde.

Účast na workshopu je podmíněna aktivní účastí (tj. vystoupení s příspěvkem)

Případné otázky směřujte na Mgr. Jiřího Hlaváčka (hlavacek@usd.cas.cz).

CFP v PDF verzi si můžete stáhnout zde

Pozvánka na křest knihy ,,(K)lidová věda“

Srdečně zveme na křest knihy ,,(K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008″ (L. Krátká, J. Wohlmuth Markupová a M. Vaněk), který se uskuteční ve Vzdělávacím centru Národní technické knihovny (Technická 6, Praha 6) v úterý 2. 10. 2018 od 17:00.

IV. ročník soutěže SOHI

Katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a odborné středisko SOHI působící při této katedře v úterý 5. 6.2018 vyhlásily výsledky soutěže, v jejímž rámci měli žáci za úkol vyzpovídat své rodiče a prarodiče na téma hry a hračky. Soutěž se letos konala počtvrté, porota tentokrát vybírala z rekordních 121 zaslaných příspěvků. „Každým rokem přibývá účastníků a jsme rádi, že zájem o naši soutěž stoupá. Doufám, že se v dalších ročnících zapojí ještě více škol,“ říká Marie Fritzová z katedry historie.
Podrobnější informace včetně výsledků soutěže naleznete zde.

Zasedání Subkomise pro lidové obyčeje: My a oni – domácí a cizí (29.-30. 5. 2018, Brno)


Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní zasedání Subkomise pro lidové obyčeje, které se koná ve dnech 29.-30. 5. 2018 na téma: My a oni (domácí a cizí) Přednáškovém centru Moravského zemského muzea (Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, 659 37 Brno)

Akci pořádá Moravské zemské muzeum v Brně, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech (MKKK).  

Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce a přihlášce.

CFP: XVII. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci (7.-9. 6. 2018)

Milé kolegyně, milí kolegové,

srdečně Vás zveme na XVII. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, který se uskuteční ve dnech 7. – 9. 6. 2018.

Letošní workshop bude klasicky zaměřen na prezentaci právě probíhajících studentských
projektů realizovaných metodou orální historie (vítány jsou hlavně bakalářské, diplomové a doktorské práce v jakékoliv fázi rozpracování). Těšíme se však i na metodologické či
tematické příspěvky z řad odborných i laických badatelů. Účast na workshopu je podmíněna aktivním příspěvkem.

Konferenční poplatek činí 300,- Kč (pro členy COHA 150,- Kč). Konečný termín pro odevzdání závazných přihlášek byl prodloužen do 11. května 2018!

Výsledky voleb do orgánů COHA

V pátek 2. 3. 2018 byl na valném shromáždění COHA zvolen nový výkonný výbor a revizní komise. Novým předsedou asociace se stal Jiří Hlaváček (COH ÚSD AV ČR, FHS UK), místopředsedkyní Marie Barešová (NFA). Kompletní výsledky voleb naleznete zde. Valná hromada také schválila výroční zprávu za rok 2017, která je ke stažení zde.
Zápis z valné hromady obdrží vsichni členové COHA mailem v pondělí.

Vyhlášení výsledků soutěže ,,Zlatý diktafon“

Dnes byly na valném shromáždění České asociace orální historie (COHA) slavnostně předány ceny Zlatý diktafon vítězům ve třech kategoriích: základní, střední a vysoké školy. Cena COHA Zlatý diktafon oceňuje ty nejlepší projekty žáků a studentů za poslední dva školní/akademické roky, které byly vypracovány metodou orální historie, tedy laicky „vyzpovídáním pamětníků“ daných událostí.

„Metoda orální historie je v dnešní době často používaná nejen historiky, ale i laickou veřejností. Má ale svá určitá pravidla, která se snažíme studenty učit už od základní školy,“ říká Pavel Mücke, dosavadní předseda výkonného výboru České asociace orální historie a dodává: „Jsme velmi rádi, že 5. ročník této ceny vzbudil ve větší míře zájem u základních škol. Vítězná práce v této kategorii ukazuje, že i žáci 8. tříd dokáží s metodou orální historie dobře pracovat.“

Jednou z nejzajímavějších prací napříč kategoriemi, kterou Výkonný výbor COHA ocenil 1. místem, byla diplomová práce Venduly Novákové. Ta se věnuje generačním proměnám skautských idejí po roce 1945 na příkladu vzpomínek tří generací českých skautů a skautek z pražského 18. střediska Kruh. Porotu zaujala především kvalita analytického zpracování a interpretační schopnosti autorky.

Dnes na slavnostním valném shromáždění vyhlásil nově zvolený Výkonný výbor COHA ústy svého předsedy další, již šestý v pořadí, ročník ceny COHA Zlatý diktafon. Práce žáků a studentů zpracované v období 2017 – 2019 lze přihlašovat již nyní, více informací naleznete na zde. Kompletní výsledky jsou k dispozici zde.