CFP: Orální historie ve 21. století

Česká asociace orální historie ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádají 9. mezinárodní konferenci COHA s názvem „Orální historie ve 21. století: rozhovor a jeho budoucnost“. Konference se uskuteční ve dnech 19.–20. 9. 2024 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Přijímáme příspěvky zejména z těchto tematických oblastí:

  • umělá inteligence a orálně-historický výzkum
  • moderní technologie a jejich dopad na teorii, metodologii a etiku orální historie (distančně vedené online rozhovory, virtuální realita apod.)
  • automatizované nástroje a možnosti jejich využití při zpracování, analýze a interpretaci orálně-historických pramenů (automatické anotace a transkripce, big data atd.)
  • archivace orálně-historických dat v digitálním světě (data management plány, orálně-historická metadata, rizika zpracování osobních údajů v digitální podobě)
  • význam orální historie v postpandemickém světě
  • krizová orální historie pro 21. století (etika výzkumu)
  • nové způsoby prezentace orálně-historických výzkumů za využití moderních technologií
  • metoda rozhovoru a její oborová specifika (antropologie, etnologie, sociologie, psychologie apod.)

Vítáme především (nikoliv však výlučně) interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, metodologickou, etickou nebo praktickou reflexí kvalitativních výzkumů kombinujících metodu rozhovoru s moderními technologiemi, obdobně jako výstupy z právě probíhajících nebo již ukončených studentských výzkumů a projektů využívajících metodu orální historie.

Organizační pokyny:

Přijímáme příspěvky v délce 15–20 minut v českém/slovenském nebo anglickém jazyce; konferenční poplatek 600 Kč (pro členy COHA 400 Kč); abstrakty příspěvků v rozsahu 180–200 slov, zasílejte do 16. června 2024 prostřednictvím online formuláře; o případném přijetí/nepřijetí příspěvku budete informováni nejpozději do konce června; vybrané příspěvky budou publikovány v odborných recenzovaných časopisech.

Organizační výbor:

Jiří Hlaváček, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Marie Barešová, Národní filmový archiv; Jana Wohlmuth Markupová, Fakulta humanitních studií UK; Jindřich Kolda, Filozofická fakulta UHK.