Časopis MEMO

Časopis MEMO (Časopis pro orální historii / Oral HIstory Journal) byl založen 1. ledna 2011 střediskem SOHI při Katedře historie Západočeské univerzity v Plzni jako publikační platforma pro členy a členy České asociace orální historie, která nad ním také převzala oficiální záštitu. Od té doby vychází časopis pravidelně dvakrát ročně.

Časopis MEMO je odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje zejména na výzkum historie metodou orální historie a aplikace této metody do vyučování dějepisu na základních a středních školách, ale i na výzkum soudobých dějin dalšími historickými, antropologickými či sociologickými metodami. Žádaná jsou témata dějiny totalitních režimů, dějiny druhé světové války v paměti lidí, dějiny každodennosti ve 20. století, problémy menšin, regionální dějiny, dějiny dějepisectví, biografie, ale také novodobá ústní tradice a novodobý folklór ve výzkumu dějin. MEMO je velmi vstřícný a otevřený časopis, vítáme i další související témata, výzkum i aplikace týkající se soudobé historie, výzkumu v archivech apod.

Od roku 2017 je časopis MEMO zařazen do databází ERIH PLUS a CEEOL.