Výběrová řízení FF UK (etnologie a kulturní antropologie)

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na tři níže uvedené pracovní pozice (odborný asistent, docent, profesor) do oddělení etnologie a kulturní antropologie. Podrobnější informace a konkrétní požadavky k jednotlivým pozicím viz přiložené odkazy.

  1. dějiny etnologie/etnologie (střední a jihovýchodní) Evropy/tradiční kultura a kulturní dědictví
  2.  aplikovaná/angažovaná antropologie/teorie a metodologie oboru
  3. lingvistická/vizuální/medicínská aj. antropologie

Přihlášky můžete podávat do 2. 6. 2024 s předpokládaným nástupem 1. 10. 2024.