CFP: MEMO – Časopis (nejen) pro orální historii (č. 1-2/2017)

Jsou vítány jakékoliv příspěvky – tj. studie, rozhovory, zprávy z konferencí či recenze. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách SOHI. Časopis MEMO je od dubna 2017 zařazen do evropské databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS! Deadline pro příspěvky byl stanoven na 30. 4. 2017 (1/2017) a 15. 10. 2017 (2/2017).