Seminář: Paměť a kultura – A. Portelli, I. Chowdhury (19. 4. 2017)

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášky dvou významných zahraničních hostů, kteří se dlouhodobě věnují orální historii.