CFP: Kina v Československu

Národní filmový archiv pořádá v souvislosti s projektem „Kina ve Východočeském kraji 1960–1990“ odpolední workshop, jehož cílem je podpořit debatu o oblasti kinoprovozu v interdisciplinární perspektivě. Prezentace přednesené během workshopu by se měly primárně vztahovat k období znárodněné kinematografie (1945–1990) a českým krajům poválečného Československa. Jejich vazba k výzkumu kinoprovozu však nemusí být úzce tematická ani časově ohraničená.

Vítány jsou i příspěvky inspirativní svými výzkumnými metodami, způsoby prezentace badatelských výsledků, nebo interdisciplinárním pojetím. Oslovujeme tedy badatelky a badatele nejen z oblasti filmových studií, ale také soudobých dějin, orální historie, sociologie, dějin umění, památkové péče, informačních studií nebo geografie. Možná témata příspěvků tedy zahrnují například:

 • provoz kin
 • struktura míst promítání
 • promítací technika a technologie
 • filmová distribuce
 • diváctví a fanouškovství
 • soudobé dějiny
 • institucionální dějiny
 • regionální dějiny
 • dějiny místní samosprávy
 • historie architektury
 • památková ochrana a péče
 • specializovaná databáze
 • prezentování výzkumných výsledků

Organizační informace:

Místo: kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha. Datum: 23. května 2024. Formát: 15 min příspěvek + 5 min debata. Konferenční jazyky: čeština, slovenština, angličtina. Anotace navrhovaných prezentací zasílejte do 31. března 2024 prostřednictvím online přihlášky. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu workshopu budou rozeslány nejpozději 15. dubna 2024. Kontakt: Marie Barešová, marie.baresova@nfa.cz, +420 778 522 718.