Nové číslo časopisu MEMO!

Právě vychází nové číslo časopisu MEMO (1/2023)! Ke stažení zde.

Studie:

Erich Kulka – zapomenutý orální historik (Michal Louč)

Orální historie a lidé bez domova / Oral History and The Homeless (Petra Botková)

Využití metody orální historie na příkladech z německých učebnic dějepisu a jejich možná aplikace na dějepisnou výuku / The use of the oral history method on examples from German history textbooks and their possible application to history teaching (Vít Janalík)

Pandemie SARSCoV2 jako výzva vedoucí ke změně formálního sekundárního vzdělávání odsouzených /The SARSCoV2 pandemic as a challenge leading to change in the formal secondary education of convicts (Věra Jančová)