Právě vychází: Covido ergo sum

FATKOVÁ, Gabriela a kol. COVIDO ERGO SUM: Distanční vzdělávání a e-learning v humanitních studijních programech v České republice, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023. 135 s.

Publikace „COVIDO ERGO SUM“ se zabývá tématem využití online vzdělávání v humanitních oborech na univerzitách. Výzkum byl realizován v rámci projektu ELEPHANT (E-learning Prospects for Humanities), v němž byly porovnávány pandemické zkušenosti s online výukou v různých evropských zemích (Litva, Polsko, Slovensko, Itálie a Česká republika) a na základě výzkumu v těchto zemích byly vytvořeny konkrétní nástroje, scénáře jednotlivých lekcí a videa použitelná ve vysokoškolské výuce humanitních věd. Tato kniha detailně představuje výsledky případové studie provedené v České republice.

Jednou z autorek je také naše dlouholetá členka Marie Fritzová. Knihu v elektronické podobě si můžete zdarma stáhnout zde.