Revize Etického kodexu COHA

Česká asociace orální historie schválila dne 11. 2. 2024 prostřednictvím hlasování per rollam revidovanou verzi Etického kodexu COHA. Nové (aktuálně platné) znění naleznete zde.