Studentská vědecká konference: „Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie“ (21. 10. 2022, Plzeň)

Středisko orální historie vyhlašuje call for abstracts na studentskou vědeckou konferenci Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie, která se bude konat 21. října 2022 v prostorách Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Pandemie COVID-19 přinesla velký zlom ve výuce na všech úrovních. Jakým výzvám jsme během pandemie museli během výuky a studia čelit? Jak dobu pandemie hodnotí právě samotní studenti? Jaký pokrok jsme během pandemie ve vzdělání udělali a co je třeba zlepšit? Jaké další výzvy nám přináší doba po-covidová? Připravovaná studentská vědecká konference se touto aktuální problematikou bude dále zabývat a přinese konkrétní odpovědi na výše položené otázky. Konference chce také přispět k velké diskusi týkající se současné revize RVP v České republice.

Tematické okruhy: 1) studentský život během pandemie; 2) distanční výuka během pandemie; 3) zkoušení a ověření znalostí během pandemie; 4) ostatní příspěvky související s tématem vzdělání v době pandemie

Jednacím jazykem konference je čeština, vítané jsou i příspěvky ve slovenštině či angličtině. Vybrané příspěvky z konference budou po standardním recenzním řízení otištěny v časopisu MEMO. Konference se bude konat 21. října 2022 v prostorách Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. (Veleslavínova 42, Plzeň 301 00).

Informace pro autory příspěvků:

  • délka příspěvku je 20 minut
  • abstrakty příspěvků (250 slov) zašlete spolu s přihláškou do 15. 9. 2022 prostřednictvím elektronického formuláře
  • o výběru příspěvků budou autoři abstraktů informování do 30.9. 2022
  • účastníci musí být studenti magisterského/doktorského studijního programu
  • v případě dvou či více řečníků musí být alespoň jeden studentem magisterského/doktorského studijního programu
  • v případě zájmu o účasti jiného akademického pracovníka, může být jeho příspěvek zařazen do sekce – host konference
  • za účast na konferenci není požadován žádný poplatek