Reakce na stanovisko Gender Studies, o. p. s.

Výkonný výbor České asociace orální historie (COHA) razantně odmítá nařčení institucionálního člena asociace, Gender Studies, o. p. s., že se COHA „rozhodla zavřít oči před případem sexuálního násilí“.

COHA naopak patřila mezi první instituce, které se k nařčením dvou členů asociace z genderově podmíněného nevhodného chování vyjádřily hned v únoru 2023. Celá záležitost byla poté veřejně diskutována v první polovině února na mezinárodní konferenci COHA v Bratislavě, kde Výkonný výbor navrhl vyčkat na oficiální výsledky šetření ombudsmanky UK a mimo jiné také nabídl možnost komukoliv vznést podnět k hlasování o vyloučení dotčených osob.

Takový podnět Výkonný výbor obdržel teprve na začátku srpna od členky Výkonného výboru, tedy nikoli od zástupkyň Gender Studies, o. p. s. Dle Stanov COHA mohl být tento podnět posouzen rovnou v rámci Výkonného výboru, ten se však většinově přiklonil k možnosti svolat mimořádnou valnou hromadu a nechat o návrhu hlasovat celou členskou základnu – mj. právě proto, aby nemohl být nařčen z jakékoli netransparentnosti či „zavírání očí“.

Výkonný výbor následně bez odkladu svolal mimořádnou valnou hromadu, která se zabývala pouze návrhem na vyloučení a zbavení čestného předsednictví dotčeného člena. V souladu s demokratizujícím pojetím orální historie byl na valné hromadě poskytnut neomezený a svobodný prostor všem, kteří se chtěli k dané kauze a předloženému návrhu vyjádřit.

Po diskusi následovalo tajné hlasování, jehož výsledky se Výkonný výbor zavázal předem – tj. bez ohledu na výsledek – respektovat. O totéž, jakož i o respektování jiného názoru, žádáme též všechny naše (individuální a institucionální) členy a členky.

Jiří Hlaváček, za Výkonný výbor COHA